Tag: với cơ chế

Tổng Giám đốc VietinBank: Sẽ bớt rủi ro tỷ giá với cơ chế mới

. Với cơ chế này tôi cho rằng nó sẽ phản ánh tích cực tới các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, người dân giúp cho các doanh nghiệp ...
1 / 1 POSTS