Tag: VIB

VIB ưu đãi cho vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh dịp Tết

. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) vừa triển khai gói cho vay ưu đãi lãi suất 8,99%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 7,99%/nă ...
1 / 1 POSTS