Tag: tỷ giá mới

Cơ chế tỷ giá mới tác động thế nào tới thị trường bất động sản?

. Cũng theo bà An, nhà đầu tư nội hiện vẫn chiếm hơn 90% tổng số nhà đầu tư trên thị trường bất động sản, vì vậy, phần lớn cũng kh ...
1 / 1 POSTS