Tag: tuyết rơi dày

[Video] Tuyết rơi dày gây thiệt hại về hoa màu tại tỉnh Sơn La

. Theo ước tính trung bình trên 1. 000 m2 đất sản xuất của hợp tác xã cho thu khoảng 40 triệu đồng một vụ, như vậy nếu tính toàn b ...
1 / 1 POSTS