Tag: trồng lúa

Ngành nông nghiệp giảm khoảng 100.000ha đất trồng lúa năm nay

. Theo Cục Trồng trọt, Cục sẽ trình Bộ phê duyệt quy hoạch sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2020; xây dựng quy hoạch kế hoạch chuyển ...
1 / 1 POSTS