Tag: thị trường iran

Doanh nghiệp Séc lên kế hoạch tiến vào thị trường Iran

. Theo Hội Công nghiệp và Giao thông Séc, hàng loạt doanh nghiệp Séc có thể kỳ vọng vào thành công tại Iran ​- từ các nhà sản xuất ...
1 / 1 POSTS