Tag: thắt chặt

HSBC: Việt Nam cần thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2016

. Ngày 6/1, Ngân hàng HSBC tại Việt Nam đã công bố bản báo cáo kinh tế vĩ mô, trong đó, ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế c ...
1 / 1 POSTS