Tag: sàng lọc

Chính sách mới sàng lọc doanh nghiệp bất động sản

. Theo ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA), chính sách BĐS mới có hiệu lực sẽ sàng lọc mạnh mẽ các chủ đầ ...
1 / 1 POSTS