Tag: phân hạng

Giá nhà sẽ biến động mạnh khi chung cư được phân hạng như khách sạn

. Theo dự thảo về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư, việc xếp hạng chỉ dành cho chung cư thương mại và tái định cư mà không ...
1 / 1 POSTS