Tag: phân hạng chung

Phân hạng chung cư, nên ban hành tiêu chí khung

. Dự thảo Thông tư quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư sẽ có 4 chương, 15 điều thay thế cho Thông tư 14/2008 của ...
1 / 1 POSTS