Tag: nước sạch

Công ty Kinh doanh nước sạch Lào Cai IPO14% vốn điều lệ

. Theo phương án cổ phần hóa, Công ty có vốn điều lệ sau chuyển đổi của doanh nghiệp 153,8 tỷ đồng, tương đương gần 15,4 triệu cổ ...
1 / 1 POSTS