Tag: nhà máy lọc dầu dung quất

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

. Lãnh đạo nhà máy cần tăng cường giáo dục tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, kỹ sư nhận thức rõ yêu cầu cũng như nhiệm vụ của từng ...
1 / 1 POSTS