Tag: người việt

Người Việt ở Cộng hòa Séc hy vọng năm 2016 bớt khó khăn hơn

. Kết quả khảo sát năm cơ sở kinh doanh của người Việt trong tuần cao điểm trước lễ Giáng sinh, trong đó có ba cửa hàng vải và hai ...
1 / 1 POSTS