Tag: nghệ an

Nghệ An phấn đấu thu hút 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm nay

. Năm nay, tỉnh Nghệ An xác định tăng cường thu hút đầu tư là mục tiêu quan trọng hàng đầu, quyết định đến sự phát triển kinh tế-x ...
1 / 1 POSTS