Tag: ngân hàng nhà nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2730/QĐ-NHNN về việc công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam (VND ...
1 / 1 POSTS