Tag: mua nhà

Rủi ro mua nhà hình thành trong tương lai

. Riêng về thanh toán, cần lưu ý việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai phải được thực hi ...

Lương 6 triệu đồng cách nào mua nhà?

. "Muốn tham gia nhà ở xã hội thì phải tiết kiệm, tích lũy thông qua quỹ tiết kiệm nhà ở xã hội. Ngoài ra, theo ông Lê Hoàng Châu, ...
2 / 2 POSTS