Tag: mối quan tâm đặc biệt của ukraine

Chuyên gia Ukraine: Việt Nam là mối quan tâm đặc biệt của Ukraine

. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang trở thành một trong những ưu tiên đối ngoại của Ukraine hiện nay, trong đó quan hệ ...
1 / 1 POSTS