Tag: mía đường nghệ an

Công ty Mía đường Nghệ An đầu tư 500 triệu USD nuôi bò sữa tại Nga

. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy m ...
1 / 1 POSTS