Tag: liên minh châu âu

Đa số giới kinh doanh Anh vẫn ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu

. Trong khi Thủ tướng Cameron đang thương lượng lại các điều khoản liên quan tư cách thành viên EU của Anh trước khi tiến hành cuộ ...
2 / 2 POSTS