Tag: kỷ lục bất chấp

Sản lượng dầu của Nga tăng kỷ lục bất chấp giá thị trường thấp

. Nga khai thác 534 triệu tấn dầu thô trong năm 2015. Ngân sách năm 2016 của Nga được tính toán dựa trên mức giá dầu cơ sở 50 USD/ ...
1 / 1 POSTS