Tag: kiều hối

Lượng kiều hối của Mexico tăng nhanh tháng thứ 10 liên tiếp

. Đây là tháng thứ 10 lượng kiều hối có mức tăng cao. Số tiền tiếp nhận trong tháng 11/2015 là kết quả của hơn 7 triệu giao dịch v ...
1 / 1 POSTS