Tag: khó mua

Lãi suất xuống 5% năm: Vẫn khó mua nhà

. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ ...
1 / 1 POSTS