Tag: khánh thành

Khánh thành Nhà máy Thủy điện Đồng Chum 2 tại Hòa Bình

. Nhà máy Thủy điện Đồng Chum 2 là Dự án Nhà máy Thủy điện thứ 2 sau Nhà máy Thủy điện Suối Nhạp A do Công ty cổ phần Đầu tư Năng ...
1 / 1 POSTS