Tag: kết luận

Hà Nội kết luận vi phạm của các cá nhân, tổ chức vụ 8B Lê Trực

. Đối với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Thanh tra Thành phố kết luận Thanh tra xây dựng quận đã không kiểm tra, báo cáo Ủy ban Nhâ ...
1 / 1 POSTS