Tag: hy lạp

Hy Lạp tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế về việc giảm các khoản nợ

. Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết ông Tsakalotos sẽ thảo luận về kế hoạch của Liên minh châu Âu trên cơ sở đợt đánh giá đầu tiên về k ...
1 / 1 POSTS