Tag: hàng việt

Hàng Việt về nông thôn: Gập ghềnh chiếm lĩnh những vùng quê

. Có thể thấy, với thị trường nông thôn, hàng giả, hàng nhái vẫn còn tràn lan trong các cửa hàng nhỏ lẻ, kể cả những phương tiện n ...

Hàng Việt sẽ hiện diện trong các kênh phân phối châu Âu vào 2020

. Trên cơ sở các văn bản trên, các Bộ, ngành đã ban hành nhất chính sách để chất lượng hànghóa trong nước để hỗ trợ hàng hóa được ...
2 / 2 POSTS