Tag: hầm chui

Sáng nay, thông xe 2 dự án hầm chui lớn nhất Thủ đô

. Gói thầu xây dựng nút Trung Hòa nằm trong Tiểu dự án Xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh thuộc Dự án đầu tư xây dựng Giai đoạ ...

Hà Nội: 2 hầm chui lớn nhất sắp thông xe

. Nhằm cải thiện giao thông tại cửa ngõ phía tây của thủ đô và giải thoát tình trạng giao thông luôn đông đúc tại nút giao 3 và 4 ...
2 / 2 POSTS