Tag: hai phương án

TP.HCM: Hai phương án tính giá đất 2016

. Trong năm 2015, hệ số tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất không qua đấu giá và cho thuê đất để kinh doanh thương mại, dị ...
1 / 1 POSTS