Tag: gói 30.000 tỷ

Gói 30.000 tỷ tắc, dân thiệt

. “Chúng tôi ngừng cho vay với khách hàng thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai cho đến khi NHNN có quy định mới thay t ...
1 / 1 POSTS