Tag: giá trên 7.000 usd/m2 sắp xuất

CBRE: Căn hộ giá trên 7.000 USD/m2 sắp xuất hiện

. “Với gói kích cầu mới Chính phủ hỗ trợ cho người mua nhà trung cấp, cùng với sự lớn mạnh của các chủ đầu tư trong nước quen thuộ ...
1 / 1 POSTS