Tag: giá khởi điểm

Đấu giá đất tại Sóc Sơn: Giá khởi điểm thấp nhất 1,2 triệu đồng/m2

. Theo đó, đối với khu Nam Trường Trên, thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã Các thửa đất từ DO01 đến DO10 Đơn giá khởi điểm làm cơ sở đấu ...
1 / 1 POSTS