Tag: giá dầu thô

Xây dựng nhiều kịch bản giá dầu thô để điều hành ngân sách

. Thứ nhất, triển khai các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài thông qua thực hiện tốt Nghị định 60/2015/NĐ- ...
1 / 1 POSTS