Tag: duyệt bản vẽ

Bỏ duyệt bản vẽ nhà, đất: Nhiều rủi ro!

. “Sở TN&MT chưa nêu rõ cơ sở pháp lý của việc quy định thủ tục thẩm định bản vẽ hiện trạng tại Quyết định 3492/2009 của TP cũng n ...
1 / 1 POSTS