Tag: đứng tên chung

Bán đất không tách thửa, vẫn có thể đứng tên chung

. Hơn nữa, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng không có thủ tục đăng ký biến động cho hộ gia đình, cá nhân chuyển n ...
1 / 1 POSTS