Tag: du khách nước ngoài

Du khách nước ngoài chi tiêu gần 30 tỷ USD tại Nhật Bản năm 2015

. Chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản tăng cao nhờ chính phủ nước này đã đưa ra những chính sách nhằm khuyến khích các v ...
1 / 1 POSTS