Tag: đồng nai

Đồng Nai đề xuất kéo dài thời hạn cho vay gói 30.000 tỷ đồng

. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng gần 1. 000 căn nhà, nhưn ...
1 / 1 POSTS