Tag: dòng chảy phương

Nga mời Italy tham gia xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2

. Liên doanh được thành lập gồm sáu công ty gồm Gazprom, E. ON, OMV, ENGIE, Royal Dutch Shell và một công ty con của BASF Wintersh ...
1 / 1 POSTS