Tag: đơn vị

Dubai có 7.800 đơn vị nhà ở được giao trong năm 2015

. 800 đơn vị nhà ở đã được giao ở Dubai năm ngoái, thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích và các nhà phát triển bất động sả ...
1 / 1 POSTS