Tag: doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chỉ 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được vốn ngân hàng

. Theo khảo sát của Viện Quản trị Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, hiện chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được với nguồn ...
1 / 1 POSTS