Tag: di dời hơn 2.000 hộ dân sống

TPHCM: Năm 2016 di dời hơn 2.000 hộ dân sống ven kênh rạch

. Để tránh sự phát triển quá tập trung vào khu trung tâm, định hướng phát triển đô thị TP. HCM là xây dựng các dự án khu đô thị và ...
1 / 1 POSTS