Tag: đầu tuần

Tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần tăng 2 đồng so với cuối tuần trước

. Phiên giao dịch đầu tuần (11/1), tỷ giá trung tâm của VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố là 21. 911 đồng, tăng 2 đồng s ...
1 / 1 POSTS