Tag: đầu tư phát triển

Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2016

. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương n ...
1 / 1 POSTS