Tag: dầu mỏ

Giá dầu lao dốc đe dọa thị trường việc làm và đầu tư dầu mỏ

. Tập đoàn xăng dầu Anh BP thông báo cắt giảm 4. 000 việc làm, trong đó có 600 việc làm tại các cơ sở của hãng ở Biển Bắc, bao gồm ...
1 / 1 POSTS