Tag: đầu cơ

Dân đầu cơ căn hộ trước ngưỡng phá sản

. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần vận dụng linh hoạt thì phải sửa Nghị định 99/2015 hoặc Thủ tướng phải có Chỉ thị hoặc các b ...
1 / 1 POSTS