Tag: đất nước

Người Thái kỳ vọng kinh tế đất nước sẽ đi lên trong năm 2016

. Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy hơn 40% số người được hỏi ý kiến kỳ vọng kinh tế năm 2016 tăng trưởng cao hơn năm 2015, trong l ...
1 / 1 POSTS