Tag: đại diện

Chủ nợ kiện Argentina lần đầu tiên gặp mặt đại diện nước này

. Năm 2008, các chủ nợ này đã mua cổ phiếu của các nhà đầu tư khác bán lại với giá rẻ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầ ...
1 / 1 POSTS