Tag: đa số giới kinh doanh

Đa số giới kinh doanh Anh vẫn ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu

. Trong khi Thủ tướng Cameron đang thương lượng lại các điều khoản liên quan tư cách thành viên EU của Anh trước khi tiến hành cuộ ...
1 / 1 POSTS