Tag: đã có

2011 – 2015: Thêm 3 triệu hộ đã có chỗ ở

. Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện nay, trên địa bàn cả nước đang tiếp tục triển khai 171 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 108 dự án nhà ...
1 / 1 POSTS