Tag: cưỡng chế

Nhà 8B Lê Trực bị cưỡng chế tháo dỡ phần sai phạm

. Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm ...
1 / 1 POSTS