Tag: cúng táo quân

Cúng Táo quân ở bếp hay ban thờ gia tiên?

. Nói về việc cúng Táo quân nên ở bếp hay ban thờ gia tiên, Đại đức Thích Chúc Tiếp cho rằng, theo truyền thống văn hóa dân gian t ...
1 / 1 POSTS